Cybernetics And Systems Analysis logo
Інформація редакції Аннотації статей Автори Зміст
Кібернетика і Системний Аналіз
Міжнародний Науково-Теоретичний Журнал
Редакційна Колегія
Головний Pедактор

Іван Васильович СЕРГІЄНКО, академік НАН України


Редакційна Kолегія

Ігор Миколайович КОВАЛЕНКО, заст. головного редактора, академік НАН України

Олександр Адольфович ЛЕТИЧЕВСЬКИЙ, заст. головного редактора, академік НАН України

Наталія Борисівна ШИШКІНА, заст. головного редактора, канд. фіз.-мат. наук

А.В. АНІСІМОВ, член-кор. НАН України
В.Ф. ГУБАРЕВ, член-кор. НАН України
А.М. ГУПАЛ, член-кор. НАН України
Г.О. ДОНЕЦЬ, докт. фіз.-мат. наук
Ю.М. ЄРМОЛЬЄВ, академік НАН України
В.К. ЗАДІРАКА, академік НАН України
М.З. ЗГУРОВСЬКИЙ, академік НАН України
М.Ю. ІЛЬЧЕНКО, академік НАН України
В.С. КОРОЛЮК, академік НАН України
М.Ю. КУЗНЄЦОВ, член-кор. НАН України
В.М. КУНЦЕВИЧ, академік НАН України
В.Н. РЕДЬКО, академік НАН України


Міжнародна
Pедакційна PадаД. БАУМ, професор, Німеччина
Ж. БОННІН, професор, Франція
А.Д. ГВІШИАНІ, професор, Росія
Д. ГІЛЬБЕРТ, професор, Велика Британія
Ф. ГЛОВЕР, професор, США
В.А. ЄМЕЛІЧЕВ, професор, Білорусь
Ю.І. ЖУРАВЛЬОВ, академік РАН
О.Б. КУРЖАНСЬКИЙ, академік РАН
В.Л. МАКАРОВ, академік РАН
А. ПАКШТАС, професор, Велика Британія
П.М. ПАРДАЛОС, професор, США
Е.Х. ТИУГУ, академік АН Эстонії
Редколегія журналу
“Кибернетика и Системный Анализ”(“Кибернетика”)
1965–2017 pp.
Глушков В.М.
(головний редактор)
№1, 1965 – №1, 1982
Михалевич В.С.
(головний редактор №2, 1982 - №6, 1994)
№1, 1965 – №6, 1994
Сергієнко І.В.
(головний редактор з № 1, 1995 ) №1, 1972 по сьогодні
Капітонова Ю.В.
№1, 1970 – №4, 2008 (заступник головного редактора №4, 1982 - №4, 2008)
Коваленко І.М.
№1, 1972 по сьогодні (заступник головного редактора з №5, 2008)
Летичевський О.А.
№1, 1965 по сьогодні (заступник головного редактора з №4, 2013)
Фурс Н.С.
№1, 1965 - №3, 2013 (заступник головного редактора №1, 1965 - №3, 2013)
Шишкіна Н.Б.
№1, 2013 по сьогодні (заступник головного редактора з №4, 2013)
Алєксєєв А.С.
№4, 1991 – №1, 2007
Анісімов А.В.
№1, 1992по сьогодні
Баум Д.
№3, 2002 по сьогодні
Боннін Ж.
№2, 2002 по сьогодні
Бусленко Н.П.
№1, 1965 – №6, 1977
Волкович В.Л.
№2, 1980 – №1, 2002
Гвішіані А.Д.
№2, 2002 по сьогодні
Гільберт Д.
№2, 2002 по сьогодні
Гловер Ф.
№5, 2006 по сьогодні
Губарев В.Ф.
№5, 2015 по сьогодні
Гупал А.М.
№4, 2013 по сьогодні
Дейнека В.С.
№1 2011 – №2 2014
Донець Г.О.
№6, 2006 по сьогодні
Дородніцин А.О.
№1, 1965 – №4, 1994
Ємелічев В.О.
№4, 1991 по сьогодні
Єрмольев Ю.М.
№1, 1972 по сьогодні
Єршов А.П.
№1, 1965 – №6, 1988
Журавльов А.І.
№1, 1965 по сьогодні
Задірака В.К.
№5, 2014 по сьогодні
Згуровський М.З.
№1, 1997 по сьогодні
Ільченко М.Ю.
№ 5, 2015 – по сьогодні
Калужнін Л.А.
№1, 1965 – №5, 1990
Ковалевський В.А.
№1, 1965 – №5, 1983
Королюк В.С.
№1, 1965 по сьогодні
Кузнєцов М.Ю.
№ 5, 2015 – по сьогодні
Кулагіна О.С.
№1, 1965 – №3, 1991
Кунцевич В.М.
№1, 2011 по сьогодні
Куржанський О.Б.
№4,1991 по сьогодні
Кухтенко О.І.
№1, 1972 – №6, 1994
Лупанов Ю.Б.
№3, 1965 – №6, 2005
Ляпунов О.А.
№1, 1965 – №4, 1973
Макаров В.Л.
№4, 1991 по сьогодні
Макдональд Г.Е.
№1, 1999 – №1, 2002
Мальцев А.І.
№3, 1965 – №5, 1967
Марьянович Т.П.
№2, 1980 – №3, 1982
Моїсєєв Н.Н.
№1, 1965 – №3, 2000
Олейник-Овод Ю.А.
№1, 1965 – №6, 1971
Пакштас А.
№2, 2002 по сьогодні
Пардалос П.М.
№2, 2002 по сьогодні
Пухов Г.Є.
№1, 1965 – №6, 1971
Пшеничний Б.М.
№2, 1980 – №5, 2000
Редько В.Н.
№5, 1982по сьогодні
Романовський І.В.
№1, 1965 – №1, 2002
Скороходько Е.Ф.
№1, 1965 – №3, 1991
Соболєв С.Л.
№1, 1965 – №2,1989
Статулявичюс В.А.
№1, 1965 – №3, 1991
Стогний А.О.
№1, 1965 – №6, 1971
Супруненко Д.А.
№1, 1972 – №4, 1990
Тиугу Е.Х.
№4, 1991 по сьогодні
Шкурба В.В.
№1, 1965 – №6, 1971
Шор Н.З.
№2, 1980 – №2, 2006
Ющенко К.Л.
№1, 1965 – №4, 2001
© 2016 Kibernetika.org. All rights reserved.