Cybernetics And Systems Analysis logo
Інформація редакції Аннотації статей Автори архів
Кібернетика та Системний Аналіз
Міжнародний Науково-Теоретичний Журнал
Редакційна Колегія
Головний Pедактор

Іван Васильович СЕРГІЄНКО, академік НАН України,
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, УкраїнаРедакційна Kолегія

Олександр Миколайович ХІМІЧ, заст. головного редактора, академік НАН України,
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна

Наталія Борисівна ШИШКІНА, заст. головного редактора, канд. фіз.-мат. наук
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна

П.І. АНДОН, академік НАН України,
Інститут програмних систем НАН України, Київ, Україна

А.В. АНІСІМОВ , член-кор. НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

В.Ф. ГУБАРЕВ, член-кор. НАН України
Інститут космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України, Київ, Україна

Л.Ф. ГУЛЯНИЦЬКИЙ, член-кор. НАН України
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН Україны, Київ, Україна

А.М. ГУПАЛ, член-кор. НАН України
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН Україны, Київ, Україна

В.К. ЗАДІРАКА, академік НАН України
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН Україны, Київ, Україна

М.З. ЗГУРОВСЬКИЙ, академік НАН України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

М.Ю. ІЛЬЧЕНКО, академік НАН України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

М.Ю. КУЗНЄЦОВ, член-кор. НАН України
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН Україны, Київ, Україна

С.І. ЛЯШКО, чл.-кор. НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, УкраїнаМіжнародна
Pедакційна PадаЖ. БОННІН, професор, Франція
Institute of Physics of the Earth, University Louis Pasteur, Strasbourg, France

Д. ГІЛЬБЕРТ, професор, Велика Британія
Brunel University London, UK

Ф. ГЛОВЕР, професор, США
University of Colorado, Colorado Springs, USA

А. ПАКШТАС, професор, Велика Британія
London Metropolitan University, London, UK

П.М. ПАРДАЛОС, професор, США
University of Florida, Gainesville, USA

Редколегія журналу
“Кібернетика та Системний Аналіз”(“Кібернетика”)
1965–2023 pp.
Глушков В.М.

№1, 1965 – №1, 1982 (головний редактор)
Михалевич В.С.
№1, 1965 – №6, 1994 (головний редактор №2, 1982 – №6, 1994)
Сергієнко І.В.
№1, 1972 по сьогодні (головний редактор з № 1, 1995 )
Капітонова Ю.В.
№1, 1970 – №4, 2008 (заступник головного редактора №4, 1982 - №4, 2008)
Коваленко І.М.
№1, 1972 по № 6, 2019 (заступник головного редактора з №5, 2008)
Летичевський О.А.
№1, 1965 – №5, 2019 (заступник головного редактора з №4, 2013)
Фурс Н.С.
№1, 1965 – №3, 2013 (заступник головного редактора №1, 1965 – №3, 2013)
Шишкіна Н.Б.
№1, 2013 по сьогодні (заступник головного редактора з №4, 2013)
Хіміч О.М.
№ 3, 2019 по сьогодні
(заступник головного редактора з № 1, 2020)
Андон П.І.
№1, 2020 по по сьогодні
Алєксєєв А.С.
№4, 1991 – №1, 2007
Анісімов А.В.
№1, 1992 по сьогодні
Баум Д.
№3, 2002 – №2, 2017
Боннін Ж.
№2, 2002 по сьогодні
Бусленко Н.П.
№1, 1965 – №6, 1977
Волкович В.Л.
№2, 1980 – №1, 2002
Гвішіані А.Д.
№2, 2002 по №1, 2022
Гільберт Д.
№2, 2002 по сьогодні
Гловер Ф.
№5, 2006 по сьогодні
Губарев В.Ф.
№5, 2015 по сьогодні
Гуляницький Л.Ф.
№2, 2022 по сьогодні
Гупал А.М.
№4, 2013 по сьогодні
Дейнека В.С.
№1 2011 – №2 2014
Донець Г.О.
№6, 2006 - №4, 2023
Дородніцин А.О.
№1, 1965 – №4, 1994
Ємелічев В.О.
№4, 1991 по №1, 2022
Єрмольев Ю.М.
№1, 1972 – №3, 2023
Єршов А.П.
№1, 1965 – №6, 1988
Журавльов А.І.
№1, 1965 по №1, 2022
Задірака В.К.
№5, 2014 по сьогодні
Згуровський М.З.
№1, 1997 по сьогодні
Ільченко М.Ю.
№ 5, 2015 – по сьогодні
Калужнін Л.А.
№1, 1965 – №5, 1990
Ковалевський В.А.
№1, 1965 – №5, 1983
Королюк В.С.
№1, 1965 по №3, 2020
Кузнєцов М.Ю.
№ 5, 2015 – по сьогодні
Кулагіна О.С.
№1, 1965 – №3, 1991
Кунцевич В.М.
№1, 2011 – №1, 2022
Куржанський О.Б.
№4,1991 по №1, 2022
Кухтенко О.І.
№1, 1972 – №6, 1994
Лупанов Ю.Б.
№3, 1965 – №6, 2005
Ляпунов О.А.
№1, 1965 – №4, 1973
Ляшко С.І.
№1, 2023 – по сьогодні
Макаров В.Л.
№4, 1991 по №1, 2022
Макдональд Г.Е.
№1, 1999 – №1, 2002
Мальцев А.І.
№3, 1965 – №5, 1967
Марьянович Т.П.
№2, 1980 – №3, 1982
Моїсєєв Н.Н.
№1, 1965 – №3, 2000
Олейник-Овод Ю.А.
№1, 1965 – №6, 1971
Пакштас А.
№2, 2002 по сьогодні
Пардалос П.М.
№2, 2002 по сьогодні
Пухов Г.Є.
№1, 1965 – №6, 1971
Пшеничний Б.М.
№2, 1980 – №5, 2000
Редько В.Н.
№5, 1982 - № 6, 2023
Романовський І.В.
№1, 1965 – №1, 2002
Скороходько Е.Ф.
№1, 1965 – №3, 1991
Соболєв С.Л.
№1, 1965 – №2,1989
Статулявичюс В.А.
№1, 1965 – №3, 1991
Стогний А.О.
№1, 1965 – №6, 1971
Супруненко Д.А.
№1, 1972 – №4, 1990
Тиугу Е.Х.
№4, 1991 по №6 2019
Хіміч О.М.
№ 3, 2019 по сьогодні (заступник головного редактора з № 1, 2020)
Шкурба В.В.
№1, 1965 – №6, 1971
Шор Н.З.
№2, 1980 – №2, 2006
Ющенко К.Л.
№1, 1965 – №4, 2001
© 2023 Kibernetika.org. All rights reserved.