Cybernetics And Systems Analysis logo
Інформація редакції Аннотації статей Автори Архів
Кібернетика і Системний Аналіз
Міжнародний Науково-Теоретичний Журнал
УДК 519.85
П.І. Стецюк, О.В. Фесюк, О.М. Хом’як

УЗАГАЛЬНЕНИЙ МЕТОД ЕЛІПСОЇДІВ

Анотація. Наведено алгоритм з розтягом простору, який за певного вибору коефіцієнта розтягу є методом описаних еліпсоїдів. Його частковим випадком є метод еліпсоїдів Юдіна–Немировського–Шора. Описано застосування алгоритму для розв’язання задачі опуклого програмування і задачі пошуку сідлової точки опукло–увігнутої функції.

Ключові слова: метод еліпсоїдів, оператор розтягнення простору, локалізуючий еліпсоїд, задача опуклого програмування, сідлова точка опукло–увігнутої функції.ПОВНИЙ ТЕКСТ

Стецюк Петр Иванович,
доктор физ.-мат. наук, заведующий отделом Института кибернетики им. В.М. Глушкова, Киев,
e-mail: stetsyukp@gmail.com.

Фесюк Александр Владимирович,
ведущий инженер-программист Института кибернетики им. В.М. Глушкова, Киев,
e-mail: sasha.fesyuk@gmail.com.

Хомяк Ольга Николаевна,
кандидат физ.-мат. наук, научный сотрудник Института кибернетики им. В.М. Глушкова, Киев,
e-mail: khomiak.olha@gmail.com.

© 2018 Kibernetika.org. All rights reserved.