Cybernetics And Systems Analysis logo
Інформація редакції Аннотації статей Автори Зміст
Кібернетика і Системний Аналіз
Міжнародний Науково-Теоретичний Журнал
УДК 519.85

Про властивості лінійної безумовної задачі комбінаторної оптимізації на розміщеннях з імовірнісною невизначеністю

Встановлено необхідну умову розв’язання лінійної безумовної евклідової задачі комбінаторної оптимізації за умови додатності коефіцієнтів цільової функції. Отримані результати використано для встановлення властивостей розв’язку лінійної безумовної задачі оптимізації на розміщеннях для випадку, коли при заданні допустимої множини має місце імовірнісна невизначеність і мінімум визначається згідно з лінійним порядком, введеним на множині дискретних випадкових величин: сформульовано та обґрунтовано умову, що може бути покладена в основу пошуку розв’язку, і розглянуто способи побудови розв’язку в деяких окремих випадках. Табл.: 2. Бібліогр.: 19 назв.

Ключові слова:

імовірнісна невизначеність, дискретна випадкова величина, евклідова задача комбінаторної оптимізації, задача оптимизації на розміщеннях.


ПОВНИЙ ТЕКСТ

Про автора(ів):

Емец Олег Алексеевич, доктор физ.-мат. наук, профессор, заведующий кафедрой Полтавского университета экономики и торговли,
e-mail: yemetsli@ukr.net

Барболина Татьяна Николаевна, кандидат физ.-мат. наук, доцент, заведующая кафедрой Полтавского национального педагогического университета им. В.Г. Короленко,
e-mail: tn_b@rambler.ru

© 2016 Kibernetika.org. All rights reserved.