Cybernetics And Systems Analysis logo
Інформація редакції Аннотації статей Автори Зміст
Кібернетика і Системний Аналіз
Міжнародний Науково-Теоретичний Журнал
УДК 519.8
П.І. Стецюк

ТЕОРІЯ ТА ПРОГРАМНІ РЕАЛІЗАЦІЇ r-АЛГОРИТМІВ ШОРА

Анотація. Розглянуто три обчислювальні форми r-алгоритмів з різним обсягом обчислень на одній ітерації. Наведено результати про збіжність граничного варіанта r-алгоритмів для опуклих гладких функцій і rμ(α)-алгоритму для опуклих кусково-гладких функцій. Обговорено практичні аспекти варіанта r(α) -алгоритмів з постійним α — коефіцієнтом розтягу простору і адаптивним способом регулювання кроку в напрямку нормованого антисубградієнта в перетвореному просторі змінних.

Ключові слова: субградієнтний метод, найшвидший спуск, різниця субградієнтів, розтяг простору, r-алгоритм, метод спряжених градієнтів, адаптивний крок, програмна реалізація.ПОВНИЙ ТЕКСТ

Стецюк Петр Иванович,
доктор физ.-мат. наук, заведующий отделом Института кибернетики им. В.М. Глушкова
НАН Украины, Киев, e-mail: stetsyukp@gmail.com.

© 2017 Kibernetika.org. All rights reserved.