Cybernetics And Systems Analysis logo
Інформація редакції Аннотації статей Автори Архів
Кібернетика і Системний Аналіз
Міжнародний Науково-Теоретичний Журнал
УДК 004.9
С.В. Баловсяк, Х.С. Одайська

АВТОМАТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГАУСОВОГО ШУМУ
НА ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ МЕТОДОМ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ
ФІЛЬТРАЦІЇ ДЛЯ ВИОКРЕМЛЕНИХ ОБЛАСТЕЙ

Анотація. Розроблено математичну модель, алгоритм і програмне забезпечення для автоматичного визначення рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях методом високочастотної фільтрації. Рівень шуму обчислено для областей інтересу зображення, виокремлених за допомогою низькочастотної фільтрації. Отримано оптимальні параметри низькочастотного та високочастотного фільтрів. Показано, що при обробленні серії тестових зображень запропонований метод забезпечує меншу похибку визначення рівня шуму, ніж інші методи-аналоги.

Ключові слова: цифрове оброблення зображень, визначення рівня шуму, адитивний білий гаусовий шум, згортка, високочастотна фільтрація, область інтересу .ПОВНИЙ ТЕКСТ

Баловсяк Сергій Васильович,
кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича, e-mail: s.balovsyak@chnu.edu.ua.

Одайська Христина Савеліївна,
здобувач Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
e-mail: k.odaiska@chnu.edu.ua.

© 2018 Kibernetika.org. All rights reserved.